L17 - manuál pro mentory

Autoškola L17

L17 je alternativa k běžnému systému autoškoly, která umožňuje absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17 lety věku a závěrečné zkoušky již v 17 ti letech. Následně mladí začínající Řidiči L17 a jejich Mentoři mohou jezdit v reálném silničním provozu a zdokonalovat znalosti a dovednosti získané v autoškole. Hlavní myšlenkou systému L17 je umožnit Mentorům (převážně rodičům) předávat své řidičské zkušenosti i svým dětem a pomoci tak snižovat nehodovost mladých začínajících řidičů. 

Přínosy a výhody L17

Nesporným přínosem programu L17 je kontrolovaný vliv na mladé začínající řidiče, kteří v dlouhodobém trendu platí za jednu z rizikových skupin v rámci pohybu a nehodovosti na silnicích, L17 by měla tento nelichotivý status zvrátit.

Možnost získat řidičské oprávnění před dovršením osmnácti let se v minulosti osvědčila a potvrdila, že mladí začínající řidiči rozhodně nejsou horšími absolventy autoškol než ti starší, ba naopak, tendence úspěšně dokončit autoškolský výcvik klesá v přímé úměře k výši věku žadatelů o řidičský průkaz.

Co nejdřívější možnost řídit se tak přímo nabízí a pozitivní přínos k bezpečnosti v automobilové dopravě potvrzují všechny státy, kde program podobný tomu L17 zavedly a roky využívají.

Legislativní podmínky systému L17

Novela Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. platná od 1. 1. 2024 zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Jednou z nejzásadnějších novinek je, že umožnuje řídit vozidlo po absolvování autoškoly a závěrečné zkoušky již od 17 let pod dohledem Mentora.
Kolik kilometrů najede
v přípravě řidič v běžné autoškole a řidič v systému L17.
Jedním z hlavních přínosů systému L17 je násobně větší množství kilometrů začínajícího řidiče získané kombinací autoškoly a jízdy s Mentory. Větší množství kilometrů = větším množství zkušeností.
Kolik hodin stráví za volantem
v přípravě řidič v běžné autoškole a řidič v systému L17.
Každá hodina za volantem vozidla se zkušeným učitelem autoškoly a následně Mentorem jasně zvyšuje technickou i kvalitativní zdatnost nového řidiče.
Jaké situace a rizika řeší 
řidič při jízdě v běžné autoškole a jaké v systému L17.
Nejběžnější počet hodin absolvovaných v autoškole je 28. Za tento čas není možné stihnout připravit mladého začínajícího řidiče na všechna rizika v provozu na pozemních komunikacích. Kombinace autoškoly a L17 to jasně umožní.
Motivace mladého řidiče 
při jízdě v běžné autoškole a Řidiče L17 s Mentorem.
Je rozdíl v motivaci mít pouze řidičský průkaz oproti motivaci být kvalitním účastníkem silničního provozu.

Aplikace pro mentory

Aby byl program L17 co nejefektivnější a na jeho konci stál jistý plnohodnotný řidič, vytvořil tým expertů ve spolupráci s Asociací autoškol, policií ČR a Ministerstvem dopravy webovou aplikaci, ta kromě propojení Řidiče L17 s jeho týmem vybraných Mentorů nabídne mimo jiné přehledný systém jízd, jejich statistiky a vyhodnocení, které pomohou v orientaci postupu v programu a úrovních Řidiče L17. Součástí pak také bude ideální plán postupného zvyšování zkušeností skrze doporučení a výzvy, na které aplikace v závislosti na úrovni Řidiče upozorní, vyzve k jejich plnění a uloží je do jeho profilu.

Řidič začátečník se tak proaktivně a zábavnou formou naučí jízdě v hustším provozu, na rychlostních komunikacích, za tmy, za deště, vyzkouší si speciální jízdní manévry, jízdu s vozíkem a mnoho dalšího, co vyzkouší jeho schopnosti ve čtyřech úrovních.

PARTNEŘI MANUÁLU PRO MENTORY

Asociace autoškol ČR, z.s.
Čajkovského 1 | 130 00 Praha 3

asociace@autoskol.cz | www.asociaceautoskol.cz
Pro média

Manuál pro Mentory L17 bude představen na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů dne 20.10.2023

Aplikace pro Mentory a Řidiče L17 bude představena na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů dne 20.10.2023

Samostatný řidič 18+

Poslední úrovní je úplná samostatnost a jistota řidiče v celkovém užívání automobilu a chování se na silnici i mimo ní. Takový řidič už je schopný jízdy bez Mentora, což mu umožňuje i legislativa. Přesto doporučujeme Řidiči dále plně využívat možností a výhod v rámci programu L17, používat aplikaci a zdokonalovat své schopnosti skrze plán pro něj určený.

Doporučení pro Samostatné řidiče 18+:

 • Pokračujte v plánu L17 bez Mentora.

 • Využíjte dalšího obsahu aplikace (výzvy, počítadla, poradentství ad.).

 • Neusněte na vavřínech, dále plnohodnotně a soustředěně trénujte své nejen řidičské schopnosti.

 • Jako Řidič 18+ již můžete řídit i mimo ČR, využijte toho.

Co dál:

 • Pokračujte v ježdění s Mentorem,

 • nadále využívejte Aplikaci L17 a zkompletujte všechny výzvy,

 • nepolevujte a využijte na maximum vše, co jste se doposud naučili.

Zkušený řidič L17

Doporučení pro ZKUŠENÉ ŘIDIČE:

 • Řiďte co nejčastěji, střídejte mentory i automobily.

 • Trénujte jízdu po dálnici a silnicích pro motorová vozidla.

 • Vyzkoušejte si jízdu v noci, za deště, snížené viditelnosti.

 • Navštivte projekt START DRIVING.

Nejčastější chyby ZKUŠENÝCH ŘIDIČŮ L17:

 • Zvýšená agresivita a přílišná sebejistota.

 • Nesprávné reakce na okolní povoz.

 • Chyby vyplývající z nových zkušeností.

 • Sklony k nedodržování některých předpisů (např. nejvyšší dovolená rychlost, znamení o změně směru jízdy, apod).

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 1000 km,

 • získat od Mentora schválení postupu a dovedností,

 • dosáhnutí plnoletosti.

Nováček L17

Doporučení pro STŘEDNĚ ZKUŠENÉ ŘIDIČE:

 • Řiďte alespoň 1-2x týdně, v rámci možností a nabytých zkušeností tento rytmus zvyšujte a přizpůsobte tomu i dobu jízdy.

 • Jezděte ve slabém provozustředně silném provozu v extravilánuintravilánu.

 • Začněte trénovat jízdu v hustějším městském provozu.

 • Trénujte obtížnější manévry s vozidlem (couvání, otáčení, atd).

Nejčastější chyby STŘEDNĚ ZKUŠENÝCH ŘIDIČŮ L17:

 • Přílišná sebejistota.

 • Nesprávné vyhodnocení dopravní situace.

 • Neadekvátní reakce na okolní hustější provoz v intravilánu obce.

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 700 km,

 • získat od Mentora schválení
  postupu a dovedností.

Středně zkušený řidič L17

Doporučení pro NOVÁČKY:

 • Řiďte alespoň 1-2x týdně, nepřeceňujte svéschopnosti a přizpůsobte tomu i dobu jízdy (třeba 60 minut).

 • Jezděte ve slabém provozu (mimo dopravní špičku),

 • Vybírejte si jednodušší trasy,

 • Umístěte si na vozidlo označení/samolepku L17.

Nejčastější chyby NOVÁČKŮ:

 • Pozdější reakce.

 • Nesprávné vyhodnocení dopravní situace.

 • Nedostatečný boční odstup.

 • Opomenutí signalizace změny směru jízdy a dalších povinností.

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 300 km,

 • získat od Mentora schválení základních dovedností.