L17 - manuál pro mentory

Mentor L17

Myšlenka systému L17 od prvopočátku spoléhá na správný výběr Mentorů v rámci rodiny začínajícího Řidiče L17.

Jaká osoba může být Mentorem?

 • Taková, které bylo uděleno řidičského oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,
 • je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B,
 • v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na
  území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu
  zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
 • která nemá zadržený řidičský průkaz,
 • která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.
 • Režim L17 se zapíše do Evidenční karty mladého Řidiče i Mentora.
 • Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.

Mentor by neměl suplovat kvalifikované učitele autoškol, i proto začínající řidič absolvuje tradiční a kompletní výcvik v autoškole. Doporučujeme Mentorům aby se aktivně spolupodíleli na přípravě svých Řidičů L17 již v průběhu samotné autoškoly. Ať již ve formě výběru autoškoly, tak dokonce formou návštěvy budoucího Mentora v autoškole. Autoškoly ve spolupráci s Asociací autoškol nabízejí kurzy pro Mentory mladých začínajících řidičů, kde se Mentoři dozví vše podstatné o celém průběhu autoškoly i systému L17.

Mentor by měl především zastávat roli rádce a zkušené blízké autority (rodiče), přes kterou si k řízení vozidla mladý řidič vytvoří uvolněnější vztah a pod jehož dohledem navykne rutině pohybu v provozu a čerstvě získaným pravidlům z autoškoly.

Schéma ideální spolupráce Mentorů s Řidičem L17

Kurzy START DRIVING pro Mentory v roce 2024

V roce 2024 se realizují kurzy START DRIVING pro vzdělávání Mentorů L17 na polygonech po celé ČR. Více informací na webu www.startdriving.cz.


Jak být správným Mentorem když žák dělá autoškolu?

Považujeme za žádoucí, aby se Mentoři začínajících Řidičů L17 již částečně spolupodíleli na přípravě svých svěřenců/dětí v průběhu autoškoly. Jakým způsobem se ideálně zapojit Vám poradíme v následujícím desateru.

1

Nepodceňte samotný výběr autoškoly.

Rady jak vybrat správnou autoškolu na www.autoskolsky-ombudsman.cz.

2

Navštivte autoškolu a podívej se na její systém výuky.

Příprava žadatelů o ŘP má jasný a definovaný postup. Připomenťe si ho.

3

Navštivte kurz pro Mentory L17 pořádaný Vaší autoškolou.

Kvalitní autoškola pořádá seznamovací kurzy pro Mentory L17.

4

Seznam se s učitelem praktického výcviku svého Žáka L17.

Učitel Vám poradí a ukáže, jak pracuje s Vaším synem či dcerou ve vozidle.

5

Osvěžte si pravidla silničního provozu.

Doporučujeme formou webu www.noveotazky.cz, etesty2.mdcr.cz či v kurzu pro Mentory L17.

6

Zajímejte se, jak jde Vašemu žáku L17 teoretická příprava.

Procvičujte si i doma znalosti získané v autoškole.

7

Zajímejte se, jak jde Vašemu žáku L17 praktická příprava.

Spousta autoškol umožňuje GPS monitoring jízd.

8

Dodržujte pravidla silničního provozu.

I při vlastním řízení dodržujte pravidla. Vaše děti (Žáci L17) vše vidí.

9

Buďte pozitivním vzorem za volantem.

Snažte se uplatňovat principy defenzivní a ohleduplné jízdy.

10

Zajímejte se o vše, co s autoškolou souvisí.

Kvalitní autoškola komunikuje na sociálních sítích, webu a dalších kanálech.

Jak být správným Mentorem před závěrečnými zkouškami?

Učitel autoškoly, Žák L17 a Mentor se spolu poctivě připravují na nejdůležitější okamžik závěrečné zkoušky. Jakým způsobem pomoci svému synovi či dceři pro správné zvládnutí závěrečných zkoušek Vám poradíme v následujícím desateru.

1

Ke zkouškám jen když je vše absolvováno.

Bez absolvování všech hodin teorie a praxe není možné jít na zkoušku.

2

Zjistěte, zda je Řidič L17 připraven a chce jít na zkoušky.

Zkoušky nejsou povinnost. Je možné si objednat další výcvik v autoškole.

3

Ověřte si elektronickým testem připravenost.

Zkuste si společně s Řidičem L17 několik závěrečných testů.

4

Minimum u teoretické zkoušky je 43 bodů, ale stačí to?

Doporučujeme, aby Řidič L17 měl v přípravě 50 bodů, tedy plný počet.

5

Víte, kde a kdy bude dělat Řidič L17 závěrečné zkoušky?

Ověřte si, zda znáte správné místo a víte čas přiděleného termínu zkoušky.

6

Má Žák L17 zaplacený správní poplatek za zkoušku?

První zkouška stojí 700 Kč pro Obecní úřad. Má Váš Řidič L17 zaplaceno?

7

Buďte morální podporou.

Snažte se svého syna či dceru pozitivně podpořit a naladit atmosféru.

8

Víte, kolik má uchazeč o ŘP pokusů?

Aktuálně jsou to maximálně 3 pokusy. Dbejte na přípravu!

9

Co když bude můj syn či dcera neúspěšný?

Nic se neděje! Ve správné autoškole identifikují problém a žadatele přihlásí k opravě.

10

Závěrečnou zkouškou nic nekončí, ale začíná.

Nyní nastává Váš čas, do 18 let trénujte a pilujte dovednosti svých dětí.

Jak být správným Mentorem při první jízdě po absolvování
závěrečných zkoušek?

Jak postupovat při první jízdě Řidiče L17 po vydání řidičského průkazu?

Společná příprava autoškoly žáka a Mentora dosáhla pozitivního úspěchu a Váš syn či dcera jsou aktuálně držitelé řidičského oprávnění skupiny B a do 18 let mohou řídit motorové vozidlo pouze pod dohledem jednoho ze čtyř Mentorů.

Jaký Vám doporučujeme postup?

Označte Vaše vozidlo doporučenou samolepkou Řidič L17.

Před první jízdou se domluvte se všemi Mentory i Řidičem L17 na pravidlech
a postupech, abyste postupovali společně co nejjednotněji.

Před samotnou jízdou se domluvte. Kam pojedete, jakou zvolíte trasu,
v jakém časovém období.
Projděte si ji na mapě či zadejte do navigace.

Jako první samotnou jízdu s Mentorem zvolte nenáročnou trasu v méně
frekventovaném
čase i lokaci. Ideálně takovou, kterou Řidič L17 zná z autoškoly.

Při první samotné jízdě dělejte častější přestávky a povídejte si o kladech či záporech samotné jízdy.

Před samotnou první samostatnou jízdou si stáhněte Aplikaci pro mentory.

Po absolvování první jízdy s Mentorem ji společně vyhodnoťte, proberte pozitiva i negativa
a ideálně o nich informujte i ostatní Mentory
, které teprve první jízda čeká.

Jak být správným Mentorem v celém období do dosažení
18 let Řidiče L17

Jak rozvrhnout rozplánování dalších jízd s Mentory?

Systém L17 předpokládá, že jízdy Řidičů L17 s Mentory budou probíhat v období až jednoho roku ve věku 17-18 let začínajícího Řidiče L17. Abychom Vám usnadnili postup, tak Vám v Aplikaci pro Mentory rozdělujeme tento čas na tyto tři etapy:

Nováček L17

Čerstvý absolvent autoškoly, navyklý na jízdu na kratší vzdálenosti, s minimem vlastních zkušeností. Jeho start v programu L17 by měl být klidný a pozvolný.

Středně zkušený Řidič L17

Na této úrovni už je Řidič L17 jistější a zvládá pokročilejší úkony, zvyšuje dobu jízd a postupně přizpůsobuje náročnost jízdy nabytým zkušenostem a schopnostem.

Zkušený Řidič L17

Řidič L17 na poslední úrovni si už naplno osvojil řízení automobilu, je připravený čelit složitějším výzvám a zvládá náročnější situace spojené s jízdou za horšího počasí, ve tmě nebo v nestandardním provozu.

Co doporučujeme procvičovat Mentorům L17 a Řidičům L17?

Kvalifikace řidiče získaná v autoškole a potvrzená závěrečnou zkouškou je pro mladého začínajícího řidiče pouze začátek jeho řidičské praxe a je nutné rozvíjet mnoho dalších znalostí a dovedností.

Na pravé straně této dvojstránky Vám přinášíme souhrn doporučení na trénink a zlepšování znalostí a dovedností mladého začínajícího řidiče ve spolupráci s kvalifikovanými Mentory L17.

Smyslem těchto úkolů je postupně zvýšit a standardizovat řidičské znalosti a dovednosti začínajícího Řidiče L17 za podpory svých Mentorů. Výsledkem bude nejen mnoho kilometrů za volantem vozidla, ale mnoho cenných rad a zkušeností předaných Mentory svým dětem se snahou zvýšit jejich bezpečnost na pozemních komunikacích. V neposlední řadě faktor výzev vnese do programu prvek zábavy.

Co doporučujeme procvičovat Mentorům L17 a Řidičům L17?

Kvalifikace řidiče získaná v autoškole a potvrzená závěrečnou zkouškou je pro mladého začínajícího řidiče pouze začátek jeho řidičské praxe a je nutné rozvíjet mnoho dalších znalostí a dovedností.

Na pravé straně této dvojstránky Vám přinášíme souhrn doporučení na trénink a zlepšování znalostí a dovedností mladého začínajícího řidiče ve spolupráci s kvalifikovanými Mentory L17.

Smyslem těchto úkolů je postupně zvýšit a standardizovat řidičské znalosti a dovednosti začínajícího Řidiče L17 za podpory svých Mentorů. Výsledkem bude nejen mnoho kilometrů za volantem vozidla, ale mnoho cenných rad a zkušeností předaných Mentory svým dětem se snahou zvýšit jejich bezpečnost na pozemních komunikacích. V neposlední řadě faktor výzev vnese do programu prvek zábavy.

Výzvy a úkoly v Aplikaci pro Mentory L17

Stejně jako v případě doporučeného tréninku a zlepšování znalostí a dovedností Řidiče L17 má i Aplikace L17 soustavu činností a úkolů, které mají přirozenou formou pomoci Řidiči L17 navyknout situacím, které jsou pro již "vyježděné" řidiče běžnou součástí obsluhy a řízení auta.

V Aplikaci jsou to Výzvy a najdete je pod samostatnou záložkou na úvodní obrazovce svých profilů. Tyto úkoly můžete sami naplánovat a plnit (natankujte palivo), některé ale příjdou samy přímo za jízdy (jízda za deště), v obou případech si při splnění takové Výzvy můžete danou činnost označit jako splněnou a tak postup uložit do svých profilů (Řidiče i Mentora) v Aplikaci.

Tyto Výzvy mají svým zpracováním pobavit, ale také podněcovat k jejich plnění, které je potřeba spolu s danou porcí kilometrů a času za volantem pro postup v úrovních Řidiče L17 (viz. následující strany Manuálu). Zároveň také slouží jako zajímavý motivační faktor, přes který se mohou mladí Řidiči měřit s ostatními a poukazovat na svůj postup v Autoškole L17.

Výzvy jsou vrstveny a dávkovány v závislosti na úrovni Řidiče L17, to znamená, že jako Nováček začínáte s několika snadnými úkoly, kterých postupně přibývá a zvyšuje se i jejich náročnost, v poslední fázi programu tak dojde na situace, kdy je potřeba více zkušeností a sžití s vozidlem.

Jde víceméně opět o činnosti, které mladý začínající Řidič z různých důvodů nestihl absolvovat při standardním autoškolském výcviku, o to víc je důležité toho využít a tyto situace se naučit řešit pod dohledem zkušenějšího spolujezdce – Mentora L17.

Úkoly pro Mentory program L17 zatraktivňují, efektně dávkují výuku a poukazují na další možné formy tréninku jízdy Řidiče L17.

Na jaká rizika Řidičů L17 se má Mentor připravit?

Co negativního lze při jízdě Řidičů L17 očekávat?

Role Mentora L17 ve vozidle je jiná než role učitele autoškoly ve vozidle. Vozidlo Mentora nemá žádné druhé ovládání, kterým by šlo zasáhnout do řízení Řidiče L17 a ani to není s ohledem na jeho úroveň po závěrečné zkoušce žádoucí.

Nejčastější problémy Řidičů L17?
 • Jiné vozidlo než v autoškole bude na počátku samostatných jízd s Mentorem L17 pravděpodobně představovat problémy s ovládáním. Jiný záběr spojky, velikost zrcátek a ovládací prvky mohou být rozdílné.
 • Vzhledem k úspěchu u závěrečné zkoušky by mohlo dojít k mylnému pocitu Řidiče L17, že už je "hotovým řidičem" a mohl by se chovat jinak (agresivněji) než při jízdách v autoškole.
 • V autoškole často nebývá prostor a příležitost ověřit reakce Řidiče L17 za různých klimatických podmínek či v různých etapách dne a za snížené viditelnosti. Je nutné v těchto situacích (při prvním sněhu, námraze, za hustého sněžení, za deště, v noci ad.) počítat s neadekvátním ovládáním vozidla a špatnými rozhodnutími.
 • Řidič L17 by mohl chtít používat vozidlo bez Mentora L17. Tato možnost není ani na vteřinu v rámci legislativy přípustná. Mentor L17 musí být vždy ve vozidle na místě spolujezdce!
 • Řidič L17 by nemusel chtít řídit a pouze čekat do 18 let. Využijte příležitosti zavedení systému L17 a motivujte svého syna či dceru, aby co nejvíce využívali příležitosti řídit vozidlo s Mentorem L17.

Jakých chyb by se měl vyvarovat kvalitní Mentor L17?

Role Mentora L17 musí být přínosná, nikoliv negativní!

Legislativní požadavky systému L17 jsou nastaveny tak, aby Mentory byly osoby kvalifikované a neproblematické, ideálně rodiče začínajících Řidičů L17. I přestože jsou tyto parametry stanoveny poměrně přísně, snažíme se upozornit i na potenciální nešvary mentorů, kteří projdou legislativním sítem.

Nejčastější problémy Mentorů L17?
 • Mentor by neunesl roli Mentora a snažil se být na svého začínajícího Řidiče L17 negativní, přísný a cholerický.
 • Mentor by přenášel na svého Řidiče L17 špatné zlozvyky, návyky a nebo by dokonce učil Řidiče L17 nedodržovat některá taxativně stanovená pravidla silničního provozu.
 • 4 Mentoři by mohli ke svému Řidiči L17 přistupovat rozdílně nebo dokonce protichůdně, čímž by mohlo místo zvýšení kvalifikace začínajícího Řidiče L17 dojít ke kolizi rad či názorů. Mentoři musí postupovat jednotně, nejlépe spolupracovat.
 • Mentor by nepostupoval dle doporučeného Manuálu a místo postupného zvyšování náročnosti jízd by Řidiče L17 tzv. "házel do vody" a přeceňoval jeho schopnosti. Je nutné postupovat v přípravě systematicky a logicky.
 • Mentor by mohl chtít využívat svého Řidiče L17 na jízdu z restaurace či zábavy a být třeba pod vlivem alkoholu. Podmínky pro Mentora L17 jsou shodné jako pro řidiče, být pod vlivem omamných či psychotropních látek není přípustné.

PARTNEŘI MANUÁLU PRO MENTORY

Asociace autoškol ČR, z.s.
Čajkovského 1 | 130 00 Praha 3

asociace@autoskol.cz | www.asociaceautoskol.cz
Pro média

Manuál pro Mentory L17 bude představen na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů dne 20.10.2023

Aplikace pro Mentory a Řidiče L17 bude představena na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů dne 20.10.2023

Samostatný řidič 18+

Poslední úrovní je úplná samostatnost a jistota řidiče v celkovém užívání automobilu a chování se na silnici i mimo ní. Takový řidič už je schopný jízdy bez Mentora, což mu umožňuje i legislativa. Přesto doporučujeme Řidiči dále plně využívat možností a výhod v rámci programu L17, používat aplikaci a zdokonalovat své schopnosti skrze plán pro něj určený.

Doporučení pro Samostatné řidiče 18+:

 • Pokračujte v plánu L17 bez Mentora.

 • Využíjte dalšího obsahu aplikace (výzvy, počítadla, poradentství ad.).

 • Neusněte na vavřínech, dále plnohodnotně a soustředěně trénujte své nejen řidičské schopnosti.

 • Jako Řidič 18+ již můžete řídit i mimo ČR, využijte toho.

Co dál:

 • Pokračujte v ježdění s Mentorem,

 • nadále využívejte Aplikaci L17 a zkompletujte všechny výzvy,

 • nepolevujte a využijte na maximum vše, co jste se doposud naučili.

Zkušený řidič L17

Doporučení pro ZKUŠENÉ ŘIDIČE:

 • Řiďte co nejčastěji, střídejte mentory i automobily.

 • Trénujte jízdu po dálnici a silnicích pro motorová vozidla.

 • Vyzkoušejte si jízdu v noci, za deště, snížené viditelnosti.

 • Navštivte projekt START DRIVING.

Nejčastější chyby ZKUŠENÝCH ŘIDIČŮ L17:

 • Zvýšená agresivita a přílišná sebejistota.

 • Nesprávné reakce na okolní povoz.

 • Chyby vyplývající z nových zkušeností.

 • Sklony k nedodržování některých předpisů (např. nejvyšší dovolená rychlost, znamení o změně směru jízdy, apod).

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 1000 km,

 • získat od Mentora schválení postupu a dovedností,

 • dosáhnutí plnoletosti.

Nováček L17

Doporučení pro STŘEDNĚ ZKUŠENÉ ŘIDIČE:

 • Řiďte alespoň 1-2x týdně, v rámci možností a nabytých zkušeností tento rytmus zvyšujte a přizpůsobte tomu i dobu jízdy.

 • Jezděte ve slabém provozustředně silném provozu v extravilánuintravilánu.

 • Začněte trénovat jízdu v hustějším městském provozu.

 • Trénujte obtížnější manévry s vozidlem (couvání, otáčení, atd).

Nejčastější chyby STŘEDNĚ ZKUŠENÝCH ŘIDIČŮ L17:

 • Přílišná sebejistota.

 • Nesprávné vyhodnocení dopravní situace.

 • Neadekvátní reakce na okolní hustější provoz v intravilánu obce.

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 700 km,

 • získat od Mentora schválení
  postupu a dovedností.

Středně zkušený řidič L17

Doporučení pro NOVÁČKY:

 • Řiďte alespoň 1-2x týdně, nepřeceňujte svéschopnosti a přizpůsobte tomu i dobu jízdy (třeba 60 minut).

 • Jezděte ve slabém provozu (mimo dopravní špičku),

 • Vybírejte si jednodušší trasy,

 • Umístěte si na vozidlo označení/samolepku L17.

Nejčastější chyby NOVÁČKŮ:

 • Pozdější reakce.

 • Nesprávné vyhodnocení dopravní situace.

 • Nedostatečný boční odstup.

 • Opomenutí signalizace změny směru jízdy a dalších povinností.

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 300 km,

 • získat od Mentora schválení základních dovedností.