Aplikace pro Mentory L17

Aplikace pro Mentory L17 má za cíl pomoci Mentorům a začínajícím Řidičům L17 v hledání správného
postupu provádění praktických jízd a zároveň nabídne systém hodnotných odměn pro nejaktivnější
Mentory a Řidiče v systému L17.

Jedním z hlavních cílů Aplikace pro Mentory L17 je přivést co největší počet žadatelů o řidičské oprávnění k rozhodnutí zvolit pro výuku a výcvik kombinaci autoškoly a systému L17. Zároveň všem těmto účastníkům autoškoly L17 nabízí přehledný a logický systém, kterým lze zvyšovat kvalifikaci mladého začínajícího řidiče za podpory svých rodičů (Mentorů).

Aplikace L17 nabízí všem zúčastněným komplexní a plnohodnotný experty vytvořený plán, který dostatečně, nenuceně a postupně provede Mentora i Řidiče L17 všemi důležitými situacemi, které mohou Řidiče nejen na silnici potkat a které bude muset v budoucnu jako samostatný účastník provozu běžně i vzácně řešit.

Jak používat aplikaci pro Mentory L17?

Níže naleznete ukázky Aplikace pro Mentory. Kompletní návod na používání Aplikace je součástí Manuálu pro Mentora.

Proč používat aplikaci pro Mentory L17?

Aplikace L17 nabízí všem zúčastněným komplexní a plnohodnotný experty vytvořený plán, který dostatečně, nenuceně a postupně Mentora i Řidiče L17 provede všemi důležitými situacemi, které mohou Řidiče nejen na silnici potkat, a které bude muset v budoucnu jako samostatný účastník provozu běžně i vzácně řešit.

Pozitiva a výhody Aplikace L17
 • Do Aplikace se snadno zaregistrujete a přihlásíte skrze e-mail.
 • Aplikaci mohou, a je to doporučováno, používat všichni účastníci programu L17, tedy jak Mentoři (až čtyři), tak Řidič L17, každý přitom přes svůj individuální profil.
 • Využíváním Aplikace se Vám dostane plné podpory v rámci doporučeného programu ideálního postupu Řidiče L17, budete také mít přehled o všech provedených jízdách, najetých kilometrech a času stráveném v autě.
 • Součástí Aplikace L17 jsou také několikrát avizované výzvy, přes které si Řidič L17 postupně a zcela přirozeně navykne situacím, které v rámci výuky v autoškole neměl možnost trénovat.
 • Aplikace pro Mentory L17 pro Vás bude ideálním průvodcem a rádcem v problematice systému L17.
 • Používáním Aplikace L17 se zapojíte do možnosti získat hodnotné ceny pro nejaktivnější Řidiče L17 i Mentory L17 od partnerů Asociace autoškol.

Doporučené výzvy a úkoly v Aplikaci pro Mentory L17

Kvalifikace Řidiče získaná v autoškole a potvrzená závěrečnou zkouškou je pro mladého začínajícího Řidiče pouze začátek jeho řidičské praxe a je nutné rozvíjet mnoho dalších znalostí a dovedností.

Připravili jsme si pro Vám souhrn doporučení na trénink a zlepšování znalostí a dovedností mladého začínajícího Řidiče ve spolupráci s kvalifikovanými Mentory.

Tyto úkoly jsou také součástí programu vypracovaného speciálně pro webovou aplikaci, kde je budete moci během probíhající jízdy kdykoliv označit, systém následně vašemu svěřenci výzvu vyhodnotí jako splněnou a uloží ji do jeho profilu a výpisu jízdy.

Výzvy a úkoly v Aplikaci pro Mentory L17

Stejně jako v případě doporučeného tréninku a zlepšování znalostí a dovedností Řidiče L17 má i Aplikace L17 soustavu činností a úkolů, které mají přirozenou formou pomoci Řidiči L17 navyknout situacím, které jsou pro již "vyježděné" řidiče běžnou součástí obsluhy a řízení auta.

V Aplikaci jsou to Výzvy a najdete je pod samostatnou záložkou na úvodní obrazovce svých profilů. Tyto úkoly můžete sami naplánovat a plnit (natankujte palivo), některé ale příjdou samy přímo za jízdy (jízda za deště), v obou případech si při splnění takové Výzvy můžete danou činnost označit jako splněnou a tak postup uložit do svých profilů (Řidiče i Mentora) v Aplikaci.

Tyto Výzvy mají svým zpracováním pobavit, ale také podněcovat k jejich plnění, které je potřeba spolu s danou porcí kilometrů a času za volantem pro postup v úrovních Řidiče L17 (viz. následující strany Manuálu). Zároveň také slouží jako zajímavý motivační faktor, přes který se mohou mladí Řidiči měřit s ostatními a poukazovat na svůj postup v Autoškole L17.

Výzvy jsou vrstveny a dávkovány v závislosti na úrovni Řidiče L17, to znamená, že jako Nováček začínáte s několika snadnými úkoly, kterých postupně přibývá a zvyšuje se i jejich náročnost, v poslední fázi programu tak dojde na situace, kdy je potřeba více zkušeností a sžití s vozidlem.

Jde víceméně opět o činnosti, které mladý začínající Řidič z různých důvodů nestihl absolvovat při standardním autoškolském výcviku, o to víc je důležité toho využít a tyto situace se naučit řešit pod dohledem zkušenějšího spolujezdce – Mentora L17.

Úkoly pro Mentory program L17 zatraktivňují, efektně dávkují výuku a poukazují na další možné formy tréninku jízdy Řidiče L17.

Úrovně Řidiče L17 v aplikaci L17

V aplikaci L17 rozlišujeme uživatele-Řidiče podle úrovní, ty pomáhají zpřehlednit a rozlišit postup Řidiče a jasně definují a dávkují aktivity a program, kterými by měl Řidič L17 projít pro úspěšné a efektivní absolvování celého plánu v rámci Aplikace.

Tyto úrovně jsou čtyři a jsou navrženy odborníky tak, aby za asistence Mentora provedli Řidiče L17 všemi zásadními a důležitými činnostmi při řízení automobilu a plynule navázaly na autoškolský kurz, který tímto doplní a poznatky z něj znásobí.

Nováček L17

Jak je patrné z názvu, jde o nového uživatele Aplikace a nejspíše také čerstvého absolventa autoškoly. Jeho start v programu L17 by měl být klidný a pozvolný.

Středně zkušený Řidič L17

Druhá úroveň už cílí na pokročilejší schopnosti Řidiče L17, délka jízd se prodlužuje a stupňují se také nároky na druh komunikace a celkového prostředí, v jakém je jízda aplikována.

Zkušený Řidič L17

Na úrovni tři už by měl být Řidič L17 připravený čelit složitějším výzvám a zvládat klasické náročnější situace spojené s jízdou za horšího počasí, ve tmě nebo v hustém provozu.

Samostatný Řidič 18+

Poslední úrovní je pak úplná samostatnost a jistota řidiče v celkovém užívání automobilu a chování se na silnici i mimo ní. Takový řidič už je schopný jízdy bez Mentora, což mu umožňuje i legislativa.

PARTNEŘI MANUÁLU PRO MENTORY

Asociace autoškol ČR, z.s.
Čajkovského 1 | 130 00 Praha 3

asociace@autoskol.cz | www.asociaceautoskol.cz
Pro média

Manuál pro Mentory L17 bude představen na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů dne 20.10.2023

Aplikace pro Mentory a Řidiče L17 bude představena na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů dne 20.10.2023

Samostatný řidič 18+

Poslední úrovní je úplná samostatnost a jistota řidiče v celkovém užívání automobilu a chování se na silnici i mimo ní. Takový řidič už je schopný jízdy bez Mentora, což mu umožňuje i legislativa. Přesto doporučujeme Řidiči dále plně využívat možností a výhod v rámci programu L17, používat aplikaci a zdokonalovat své schopnosti skrze plán pro něj určený.

Doporučení pro Samostatné řidiče 18+:

 • Pokračujte v plánu L17 bez Mentora.

 • Využíjte dalšího obsahu aplikace (výzvy, počítadla, poradentství ad.).

 • Neusněte na vavřínech, dále plnohodnotně a soustředěně trénujte své nejen řidičské schopnosti.

 • Jako Řidič 18+ již můžete řídit i mimo ČR, využijte toho.

Co dál:

 • Pokračujte v ježdění s Mentorem,

 • nadále využívejte Aplikaci L17 a zkompletujte všechny výzvy,

 • nepolevujte a využijte na maximum vše, co jste se doposud naučili.

Zkušený řidič L17

Doporučení pro ZKUŠENÉ ŘIDIČE:

 • Řiďte co nejčastěji, střídejte mentory i automobily.

 • Trénujte jízdu po dálnici a silnicích pro motorová vozidla.

 • Vyzkoušejte si jízdu v noci, za deště, snížené viditelnosti.

 • Navštivte projekt START DRIVING.

Nejčastější chyby ZKUŠENÝCH ŘIDIČŮ L17:

 • Zvýšená agresivita a přílišná sebejistota.

 • Nesprávné reakce na okolní povoz.

 • Chyby vyplývající z nových zkušeností.

 • Sklony k nedodržování některých předpisů (např. nejvyšší dovolená rychlost, znamení o změně směru jízdy, apod).

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 1000 km,

 • získat od Mentora schválení postupu a dovedností,

 • dosáhnutí plnoletosti.

Nováček L17

Doporučení pro STŘEDNĚ ZKUŠENÉ ŘIDIČE:

 • Řiďte alespoň 1-2x týdně, v rámci možností a nabytých zkušeností tento rytmus zvyšujte a přizpůsobte tomu i dobu jízdy.

 • Jezděte ve slabém provozustředně silném provozu v extravilánuintravilánu.

 • Začněte trénovat jízdu v hustějším městském provozu.

 • Trénujte obtížnější manévry s vozidlem (couvání, otáčení, atd).

Nejčastější chyby STŘEDNĚ ZKUŠENÝCH ŘIDIČŮ L17:

 • Přílišná sebejistota.

 • Nesprávné vyhodnocení dopravní situace.

 • Neadekvátní reakce na okolní hustější provoz v intravilánu obce.

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 700 km,

 • získat od Mentora schválení
  postupu a dovedností.

Středně zkušený řidič L17

Doporučení pro NOVÁČKY:

 • Řiďte alespoň 1-2x týdně, nepřeceňujte svéschopnosti a přizpůsobte tomu i dobu jízdy (třeba 60 minut).

 • Jezděte ve slabém provozu (mimo dopravní špičku),

 • Vybírejte si jednodušší trasy,

 • Umístěte si na vozidlo označení/samolepku L17.

Nejčastější chyby NOVÁČKŮ:

 • Pozdější reakce.

 • Nesprávné vyhodnocení dopravní situace.

 • Nedostatečný boční odstup.

 • Opomenutí signalizace změny směru jízdy a dalších povinností.

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 300 km,

 • získat od Mentora schválení základních dovedností.