Řidič L17

L17 je alternativa k běžnému systému autoškoly, která umožňuje absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17 lety věku a závěrečné zkoušky již v 17 ti letech. Následně mladí začínající Řidiči L17 a jejich Mentoři mohou jezdit v reálném silničním provozu a zdokonalovat znalosti a dovednosti získané v autoškole. Hlavní myšlenkou systému L17 je umožnit Mentorům (převážně rodičům) předávat své řidičské zkušenosti i svým dětem a pomoci tak snižovat nehodovost mladých začínajících řidičů.

Postup přihlášení Řidiče L17 do autoškoly

Základní legislativní podmínky
Abyste se mohli přihlásit do Vámi vybrané autoškoly, je nutné splnit následující legislativní podmínky:

Přihláška
vyplněná žádost o řidičské oprávnění podepsaná zákonným zástupcem
Zdravotní způsobilost
zdravotní posudek od Vašeho
praktického lékaře
Věk
minimálně 15,5 let
Platnost
Systém L17 platí pouze pro ČR.

Co budete smět řídit

Osobní a dodávkové automobily pouze s účastí Mentora L17 na sedadle spolujezdce. Vozidla s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, k nímž můžete připojit:

 • vozidlo (přívěs) o největší povolené hmotnosti do 750 kg

 • vozidlo (přívěs) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

Vozidla zařazená:

 • do skupiny A1 s automatickou převodovkou (skútry), bez Mentora L17

 • vozidla zařazená do skupiny B1 (obvykle jen “čtyřkolky”), bez Mentora L17

Jak probíhá kurz autoškoly

Výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění je upravena Zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

V přípravě pro získání řidičského oprávnění skupiny B v systému L17 každý žadatel musí absolvovat v rámci individuálního studijního plánu min. 11 hodin teoretické výuky a 28 hodin praktických jízd.

Asociace autoškol doporučuje žákům systému L17 absolvovat kompletní kurz teoretické přípravy v rozsahu 36 hodin výuky.

Udělejte si představu, co všechno musí žadatel o řidičské oprávnění v rámci individuálního studijního plánu absolvovat:

Rozsah výcviku TEORIE
 • 5 hodin – výuka předpisů o provozu vozidel

 • 1 hodin – výuka o ovládání a údržbě vozidla

 • 3 hodiny – výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

 • 1 hodina – výuka zdravotnické přípravy

 • 1 hodina – opakování a přezkoušení

Rozsah výcviku PRAXE / JÍZDY
 • 28 hodin – výcvik v řízení vozidla

 • 2 hodiny – výcvik praktické údržby

 • 4 hodiny – praktický výcvik zdravotnické přípravy

Co všechno obsahuje výuka teorie?

1. Provoz na pozemních komunikacích (výňatek zák. č. 361/2000 Sb.)

Vymezení základních pojmů; povinnosti řidiče; povinnosti přepravované osoby; dopravní značky; směr a způsob jízdy; řízení provozu na pozemních komunikacích; předjíždění, otáčení.

2. Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel (zákon č. 56/2001 Sb.); pohonné hmoty (zákon č. 311/2006 Sb.); technické podmínky provozu vozidel (vyhláška 341/2002 Sb.).

3. Dopravní situace

Řešení dopravních situací pomocí videoprezentace, PC techniky.

4. Zásady bezpečné jízdy

Brzdná dráha vozidel; bezpečná vzdálenost mezi vozidly; aquaplaning; defenzivní jízda.

5. Zdravotní příprava

Účastník dopravní nehody; bezvědomí, poruchy dýchání, krvácení.

6. Ovládání a údržba vozidla

Seznámení s vozidlem a jeho ovládacími prvky; základní kontrola vozidla před jízdou, během jízdy a po jízdě; technická specifikace vozidla.

7. Opakování a přezkoušení

Co všechno obsahuje praktický výcvik?

1. Jízdy na cvičišti nebo na trenažéru

2. Jízda v minimálním provozu

Uchazeč začíná výcvik v lehkém provozu bez rizikových situací; velký důraz je kladen na přizpůsobení se rozměrům vozidla a jeho ovládání.

3. Jízda ve středním provozu

Praktický nácvik dopravních situací, křižovatek; jízda ve středně zatížené dopravě; důraz je kladen na zautomatizování úkonů spojených s ovládáním vozidla; couvání, otáčení, spojování a rozpojování jízdní soupravy.

4. Praktický výcvik v ovládání a údržbě vozidla

Úkony kontroly vozidla před jízdou; nejčastější příčiny poškození pneumatik vozidla; údržba a ošetřování palivové soustavy vozidla.

5. Praktický výcvik zdravotnické přípravy

Jak se chovat při dopravní nehodě; vyproštění zraněného z vozidla; stabilizovaná poloha; pomoc při poranění páteře; povinná výbava - lékárnička.

6. Opakování a přezkoušení

PARTNEŘI MANUÁLU PRO MENTORY

Asociace autoškol ČR, z.s.
Čajkovského 1 | 130 00 Praha 3

asociace@autoskol.cz | www.asociaceautoskol.cz
Pro média

Manuál pro Mentory L17 bude představen na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů dne 20.10.2023

Aplikace pro Mentory a Řidiče L17 bude představena na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů dne 20.10.2023

Samostatný řidič 18+

Poslední úrovní je úplná samostatnost a jistota řidiče v celkovém užívání automobilu a chování se na silnici i mimo ní. Takový řidič už je schopný jízdy bez Mentora, což mu umožňuje i legislativa. Přesto doporučujeme Řidiči dále plně využívat možností a výhod v rámci programu L17, používat aplikaci a zdokonalovat své schopnosti skrze plán pro něj určený.

Doporučení pro Samostatné řidiče 18+:

 • Pokračujte v plánu L17 bez Mentora.

 • Využíjte dalšího obsahu aplikace (výzvy, počítadla, poradentství ad.).

 • Neusněte na vavřínech, dále plnohodnotně a soustředěně trénujte své nejen řidičské schopnosti.

 • Jako Řidič 18+ již můžete řídit i mimo ČR, využijte toho.

Co dál:

 • Pokračujte v ježdění s Mentorem,

 • nadále využívejte Aplikaci L17 a zkompletujte všechny výzvy,

 • nepolevujte a využijte na maximum vše, co jste se doposud naučili.

Zkušený řidič L17

Doporučení pro ZKUŠENÉ ŘIDIČE:

 • Řiďte co nejčastěji, střídejte mentory i automobily.

 • Trénujte jízdu po dálnici a silnicích pro motorová vozidla.

 • Vyzkoušejte si jízdu v noci, za deště, snížené viditelnosti.

 • Navštivte projekt START DRIVING.

Nejčastější chyby ZKUŠENÝCH ŘIDIČŮ L17:

 • Zvýšená agresivita a přílišná sebejistota.

 • Nesprávné reakce na okolní povoz.

 • Chyby vyplývající z nových zkušeností.

 • Sklony k nedodržování některých předpisů (např. nejvyšší dovolená rychlost, znamení o změně směru jízdy, apod).

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 1000 km,

 • získat od Mentora schválení postupu a dovedností,

 • dosáhnutí plnoletosti.

Nováček L17

Doporučení pro STŘEDNĚ ZKUŠENÉ ŘIDIČE:

 • Řiďte alespoň 1-2x týdně, v rámci možností a nabytých zkušeností tento rytmus zvyšujte a přizpůsobte tomu i dobu jízdy.

 • Jezděte ve slabém provozustředně silném provozu v extravilánuintravilánu.

 • Začněte trénovat jízdu v hustějším městském provozu.

 • Trénujte obtížnější manévry s vozidlem (couvání, otáčení, atd).

Nejčastější chyby STŘEDNĚ ZKUŠENÝCH ŘIDIČŮ L17:

 • Přílišná sebejistota.

 • Nesprávné vyhodnocení dopravní situace.

 • Neadekvátní reakce na okolní hustější provoz v intravilánu obce.

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 700 km,

 • získat od Mentora schválení
  postupu a dovedností.

Středně zkušený řidič L17

Doporučení pro NOVÁČKY:

 • Řiďte alespoň 1-2x týdně, nepřeceňujte svéschopnosti a přizpůsobte tomu i dobu jízdy (třeba 60 minut).

 • Jezděte ve slabém provozu (mimo dopravní špičku),

 • Vybírejte si jednodušší trasy,

 • Umístěte si na vozidlo označení/samolepku L17.

Nejčastější chyby NOVÁČKŮ:

 • Pozdější reakce.

 • Nesprávné vyhodnocení dopravní situace.

 • Nedostatečný boční odstup.

 • Opomenutí signalizace změny směru jízdy a dalších povinností.

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 300 km,

 • získat od Mentora schválení základních dovedností.